PTI Sp. z o.o.
ul. Forteczna 19A
61-362 Poznań

mail: pluspti@pluspti.pl

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000286046, NIP 7822403147, REGON 300635806

ING Bank Śląski S.A.
Konto : 03 1050 1520 1000 0090 3137 5505

PTI Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo powiązane w ramach grupy kapitałowej OEX zaliczana jest do kategorii dużych przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. tj. 2019 poz. 118)
CENTRALA
Stanowisko
Imię i nazwisko
Email
Biuro PTI
Sekretariat
sekretariat@pluspti.pl
RODO
Stanowisko
Imię i nazwisko
Email
Inspektor Ochrony Danych
RODO
rodo@pluspti.pl