PTI Sp. z o.o.
ul. Forteczna 19A
61-362 Poznań

mail: pluspti@pluspti.pl

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000286046, NIP 7822403147, REGON 300635806

Credit Agricole
Konto : 26 1940 1210 0103 6302 0010 0000
CENTRALA
Stanowisko
Imię i nazwisko
Email
Biuro PTI
Sekretariat
sekretariat@pluspti.pl
RODO
Stanowisko
Imię i nazwisko
Email
Inspektor Ochrony Danych
RODO
rodo@pluspti.pl