Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z art. 13 RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych kategorii osób.

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest PTI Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-362), ul. Forteczna 19A. Aby skontaktować się nami wyślij maila na adres pluspti@pluspti.pl lub zadzwoń na nr 61 873 67 99 lub wyślij tradycyjny list.

Inspektor ochrony danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Krzysztof Łoś. Aby skontaktować się z nim, wyślij maila na rodo@pluspti.pl lub zadzwoń na nr 61 873 67 99 lub wyślij list koniecznie z dopiskiem „DANE OSOBOWE”.

Cel Podstawa prawna Okres przechowywania
Zatrudnienie pracownika

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wykonywania obowiązków prawnych pracodawcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

art. 6 ust. 1 lit. a) i art. ust 2. lit a) RODO – dla danych, które przekażesz nam dodatkowo w dokumentach aplikacyjnych lub innych dokumentach

do 3 miesięcy od zakończenia zatrudnienia, a jeśli wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach

do 1 roku od złożenia dokumentów – po tym czasie zapytamy Cię ponownie o zgodę

Cel Podstawa prawna Okres przechowywania
nawiązanie relacji handlowej (ofertowanie) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
zawarcie i realizacja umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia i wykonania umowy Do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń – nie dłużej niż 6 lat
składanie reklamacji, skarg i wniosków art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora Rok od zakończenia postępowania reklamacyjnego lub rozpatrzenia skargi lub wniosku
prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego 6 lat
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– prawnie uzasadniony interes administratora Do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń – nie dłużej niż 6 lat
Cel Podstawa prawna Okres przechowywania
nawiązanie relacji handlowej (sprzedaż) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
zawarcie i realizacja umowy sprzedaży art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia i wykonania umowy Do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń – nie dłużej niż 6 lat
składanie reklamacji, skarg i wniosków art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora Rok od zakończenia postępowania reklamacyjnego lub rozpatrzenia skargi lub wniosku
prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego 6 lat
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– prawnie uzasadniony interes administratora Do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń – nie dłużej niż 6 lat
marketing własnych usług i produktów art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– prawnie uzasadniony interes administratora Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
marketing usług i produktów naszych partnerów art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– prawnie uzasadniony interes administratora Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
Cel Podstawa prawna Okres przechowywania
nawiązanie relacji handlowej (sprzedaż) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
zawarcie i realizacja umowy sprzedaży art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia i wykonania umowy Do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń – nie dłużej niż 6 lat
składanie reklamacji, skarg i wniosków składanie reklamacji, skarg i wniosków art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora Rok od zakończenia postępowania reklamacyjnego lub rozpatrzenia skargi lub wniosku
prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego 6 lat
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– prawnie uzasadniony interes administratora Do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń – nie dłużej niż 6 lat
rozliczanie należności art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– prawnie uzasadniony interes administratora Do pełnego rozliczenia
Cel Podstawa prawna Okres przechowywania
Rejestracja korespondencji i udzielanie odpowiedzi na nią art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– prawnie uzasadniony interes administratora Maksymalnie 6 lat od otrzymania lub nadania korespondencji
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– prawnie uzasadniony interes administratora Do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń – nie dłużej niż 6 lat
Cel Podstawa prawna Okres przechowywania
Zapewnienie prawidłowego działania strony art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– prawnie uzasadniony interes administratora 3 miesiące
Prowadzenie statystyk art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– prawnie uzasadniony interes administratora 3 miesiące
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– prawnie uzasadniony interes administratora Do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń – nie dłużej niż 6 lat

Odbiorcy

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: hostingodawca poczty e-mail i serwerów, zewnętrzna obsługa kadrowa i księgowa, zewnętrzne podmioty dostarczające oprogramowanie płacowo – kadrowe, zewnętrzne podmioty szkoleniowe, kontrahenci administratora, w szczególności Polkomtel, Cyfrowy Polsat i Liberty.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo:

  • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, jeżeli nie będziemy zobowiązani do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda, którą cofnęłaś / cofnąłeś,
  • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • do przeniesienia do innego administratora danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii tych danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia, przy czym jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych
  • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

Czy podanie danych jest dobrowolne i konsekwencje

Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa (w szczególności prawa pracy), a brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy i realizację zatrudnienia,
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest dobrowolne i wynika z prawnie uzasadnionych celów, a brak ich podania uniemożliwi realizację określonego celu, tak samo jak wniesienie uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi jedynie realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) zgodnie z zasadami opisanymi tutaj.